ΘΕΡΑΠΕΊΑ GARDNERELLA: ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ, ΑΛΟΙΦΈΣ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΚΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ - ΤΗ ΖΩΉ ΟΙΚΕΊΑ

Θεραπεία Gardnerella: Θεραπείες, αλοιφές και σπιτικές επιλογές



Επιλογή Συντάκτη
Κύρια συμπτώματα της λαβυρινθίτιδας
Κύρια συμπτώματα της λαβυρινθίτιδας
Η θεραπεία για gardnerella μπορεί να γίνει με αντιβιοτικά σε χάπι ή αλοιφή, αλλά υπάρχουν επίσης μερικές σπιτικές επιλογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση της θεραπείας. Μάθετε τα πάντα για το πώς γίνεται η θεραπεία