ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΆΡΩΣΗ: ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΚΎΡΙΕΣ ΑΙΤΊΕΣ - ΔΟΚΙΜΈΣ OF ΔΙΆΓΝΩΣΗΣ

Τι είναι η μικροκυττάρωση και οι κύριες αιτίεςΕπιλογή Συντάκτη
Ανοσοσφαιρίνη E (IgE): τι είναι και γιατί μπορεί να είναι υψηλή
Ανοσοσφαιρίνη E (IgE): τι είναι και γιατί μπορεί να είναι υψηλή
Ο όρος μικροκυττάρωση αναφέρεται στο μικρότερο μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων, το οποίο μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα διατροφικών ελλείψεων, αλλαγών στη μεμβράνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων ή ενός ελαττώματος στη διαδικασία της σύνθεσης της αιμοσφαιρίνης. Μάθετε για τη μικροκυττάρωση και τα κύρια