ΙΜΙΠΡΑΜΊΝΗ - ΤΑΎΡΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ


Επιλογή Συντάκτη
Κύρια συμπτώματα της λαβυρινθίτιδας
Κύρια συμπτώματα της λαβυρινθίτιδας
Η ιμιπραμίνη είναι η δραστική ουσία με την επωνυμία αντικαταθλιπτικό Tofranil. Το Tofranil μπορεί να βρεθεί σε φαρμακεία, σε φαρμακευτικές μορφές δισκίων και 10 και 25 mg ή κάψουλες των 75 ή 150 mg και θα πρέπει να λαμβάνεται μαζί με τροφή για τη μείωση του ερεθισμού.