10 ΚΟΙΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ MIRENA - ΤΗ ΖΩΉ ΟΙΚΕΊΑ

10 κοινές ερωτήσεις σχετικά με την MirenaΕπιλογή Συντάκτη
Κύρια συμπτώματα της λαβυρινθίτιδας
Κύρια συμπτώματα της λαβυρινθίτιδας
Το Mirena είναι ένας τύπος IUD που απελευθερώνει ορμόνες που μπορούν να αποτρέψουν την εγκυμοσύνη. Κατανοήστε καλύτερα πότε μπορεί να ενδείκνυται η Mirena και να ξεκαθαρίσετε άλλες κοινές αμφιβολίες όπως: η γυναίκα συνεχίζει την εμμηνόρροια; μπορεί η Μίρενα να βγει μόνη της;