ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΊΕΣ 7 ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΆ ΜΕΤΑΔΙΔΌΜΕΝΕΣ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ (ΚΑΙ ΠΏΣ ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΟΥΜΕ) - ΤΗ ΖΩΉ ΟΙΚΕΊΑ

Όλα σχετικά με τις 7 κύριες σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις (ΣΜΝ)Επιλογή Συντάκτη
Κύρια συμπτώματα της λαβυρινθίτιδας
Κύρια συμπτώματα της λαβυρινθίτιδας
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις (ΣΜΝ), παλαιότερα γνωστές ως ΣΜΝ, όπως η γονόρροια, η σύφιλη ή ο ιός HIV είναι λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω σεξουαλικής επαφής χωρίς προστασία και που μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα όπως φαγούρα, αλλοιωμένη κολπική απόρριψη